Как да инсталираме KiWi IRC на Ubuntu/Mint 16.04

В този материал ще разгледаме как да инсталираме Kiwi IRC на Ubuntu/Linux Mint. На кратко Kiwi е Web IRC client, които е изпълнен с много функционалности и е изключително лесен за редакция. Може да бъде използван както на Desktop, така и на таблети и мобилни устройства.

1. Изисквания

Obviously имате нужда от някакъв вид Web server както и описан вече хост. С научна цел аз вече имам тези неща и съм описал хоста да води към:

/home/kiwi/public_html

Note: Ако желаете може и да си създадете потребител kiwi или подобен.

Необходимо е да имате инсталиран и NodeJS. Ако нямате то действието е следното:

sudo apt-get install nodejs

sudo apt-get install npm

След това поставяме и git (освен ако вече нямате):

sudo apt install git

Честито средата е готова вече.

2. Инсталиране на KiWi

Изпълнявате следните команди:

cd /home/kiwi/public_html/

git clone https://github.com/prawnsalad/KiwiIRC.git && cd KiwiIRC

npm install

Note: Имайте предвид, че се създава нова директория KiWiIRC и файловете се намират в нея

3. Базова настройка и стартиране

cp config.example.js config.js

vim config.js

Добра идея е да минете през всички налични настройки и да внесете нужните промени по тях. Следващата стъпка е да направите един кратък build с:

./kiwi build

и сте готови да стартирате приложението с:

./kiwi start

Алтернативно така може да пуснете kiwi и с флаг “-f” да преглеждате output-а.

Ако не сте променили port-a на приложението, то връзка се прави към адрес http://ip:7778.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.