Промяна на swappiness стойността при Linux Mint 18.1

При използването на десктоп linux е стандартно много малка част от swap паметта да бъде заета. В случая те не оказват значително влияние на общото бързодействие. Днес обаче имах различно преживяване. Предвид факта, че самия ми hardware не е особено нов от време на време се забелязваше “лаг”, но в дадени моменти той беше много значим. След кратка проверка се появи един “феномен”, а именно:

Налична RAM памет – 3.8GB
Използвана памет – 1.8GB
Заета SWAP памет – 1.0GB

Като се има предвид, че hard disk-a е на 10 години поне използването му за интензивни процеси не е така препоръчително. Реакцията ми на всичко това беше точно:

След кратко ровене установих, че приоритета на swappiness е 60 (стойността варира от 0 до 100). Не съм сигурен, кой грандиозен ум е предприел това, но е факт. След години, когато се използват само SSD-та, NVMI и подобни, да, може да се използват подобни стойности, но на този етап не е много практично и затова:

//Note: Преди да предприемете действията се уверете, че разполагате с достатъчно свободна RAM (сумарно от използваната в този момент и използвания swap).

1. Спиране на swap

sudo swapoff -a

2. Промяна на swappiness

sudo sysctl vm.swappiness=10

3. Пускаме отново swap

sudo swapon -a

Това е временно решение и поради тази причина е необходимо да предприемем по-драстични действия:

1. Редактираме sysctl.conf с любимия ни редактор (vim)

sudo vim /etc/sysctl.conf

2. Поставяме следния ред и запаметяваме промените:

vm.swappiness = 10

След бърз рестарт винаги ще се използва зададената от Вас стойност. В случая аз зададох 10, но може да поставите и друга стойност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.