Tag Archives: rosa

Upgrade на Linux Mint от 17.х до 18 версия

В тази статия ще ви споделя как да извършите upgrade на linux Mint. Тезата ако нещо работи без затруднения е по-добре да не се update принципно си важи, но важен аспект тук е промяната на ядрото и поради тази причина този upgrade е значим. В случай, че не сте запознати Mint използва ядрото на Ubuntu и по-точно 17.х версия използва 14.х версия на Ubuntu, а Mint 18 използва 16.х.

За пример мога да посоча инсталирането на Mssql, които изисква именно 16 (и за 15 има вариант) версия на Ubuntu. Това беше и главната причина да извърва промяната, но ако не ви се налага на вас то може спокойно да използва Mint 17.3, като самата му поддръжка ще бъде до 2019г.

До тук с интрото. Решението е взето и е време да предприемем нужните стъпки. Continue reading